Špecializácia rýchlo k dispozícii

Obchodné systémy pre banky, poisťovne, investičné spoločnosti, maklérske firmy, a mnohé iné organizácie pôsobiace vo finančných aj nefinančných sektoroch. Začínajúc od jednoúčelových aplikácií, cez celofiremné výpočtové riešenia, až po sofistikované core systémy prispôsobené na mieru.  

 

Hlavné systémy

Systém obchodníka
s cennými papiermi

Komplexné riešenie pre investičnú firmu - obchodníka s cennými papiermi, banku. Podporuje všetky činnosti pri vykonavaní vlastných aj klientskych obchodov ...

Systém
finančného makléra

Centrálny informačný systém pre maklérske firmy, ktoré poskytujú sprostredkovanie finančných produktov, odborné poradenstvo alebo iné súvisiace služby ...

Systém
správcovskej spoločnosti

Efetívna administrácia podielových fondov správcovskej spoločnosti pôsobiacej v súlade s direktívou UCITS IV. Automatizuje všetky opakujúce sa činnosti správcu ...

Systém administrácie
interných fondov

Administrácia interných fondov investičného životného poistenia vytváraných životnou poisťovňou pre potrebu tzv. "unit linked" produktov. Riešenie na mieru ...
 

WebStock - Systém
skladového hospodárstva

Automatizovaná evidencia skladových zásob a všetkých činností spojených s nákupom, manipuláciou a predajom tovaru v obchodnej organizácii ...
     

Podporné systémy

Systém na správu
firemnej tlače

Pre organizácie ktoré generujú a zasielajú dokumenty veľkému počtu klientov a partnerov. Ako napr. výpisy, faktúry, a iné, v papierovej či elektronickej forme ...

Systém na
riadenie dokumentov

Procesné spracovanie dokumentácie v organizácii akéhokoľvek zamerania, veľkosti či zložitosti. Zlepšuje celý cyklus tvorby a zdieľania dokumentov ...
 

Systém na
riadenie projektov

Plánovanie, organizovanie a kontrolovanie projektov, vychádzajúce z open source produktu Task Juggler. Našim príspevkom je používateľské web rozhranie ...