Efektívne riadenie podnikových procesov

P4P  je synonymom vyspelej automatizácie podnikových činností pri súčasnom znižovaní nákladov a zvyšovaní produktivity. Presahuje možnosti štandarných systémov a umožňuje riadenie procesov presne podľa potrieb vášho podnikania.

 

Prínosy P4P

 • Optimalizované prevádzkové náklady
 • Zvýšená produktivita v celej organizácii
 • Lepšia spolupráca medzi ľudmi a oddeleniami
 • Efektívne plánovanie, vykonávanie a kontrolovanie
 • Zaručená návratnosť investícií
 • viac o prínosoch

Vlastnosti P4P

 • Rýchle nasadenie do prevádzky
 • Jednoduché prispôsobenie potrebám
 • Vysoká dostupnosť systému (24/7)
 • Bezproblémová integrovateľnosť
 • Obľúbenosť medzi používateľmi
 • viac o vlastnostiach

 

P4P prináša hospodárne podnikové riadenie, v rozsahu zodpovedajúcom potrebám, a ďalšie pridané hodnoty. Vaša firma bude plne pripravená na účinné inovácie pracovných postupov, ako aj vlastných výrobkov a služieb. Systém P4P automatizuje procesy a úlohy v súlade s aktuálnymi trendmi procesného riadenia (BPM). VIAC 

 

 
  PROCESNÉ MODULY  
  ZÁKLADNÉ MODULY PODPORNÉ MODULY