Dokonalá elektronická komunikácia

Portály slúžia pre rýchlu a presnú výmenu informácií. Podporujú komunikáciu s klientmi alebo obchodnými partnermi, ako aj spoluprácu interných a externých zamestnancov. Náchádzajú uplatnenie v inštitúciách, ktoré prijímajú a vydávajú veľké množstvo údajov či dokumentov, s dôrazom na vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť. 

Kto využíva portály?

  • Rôzne firmy komunikujúce so širokou verejnosťou
  • Poisťovne, telco, energetické spoločnosti, a pod.
  • Štátna správa, regionálna aj miestna samospráva
  • Orgány odborného dohľadu, napr. vo finančníctve
  • viac o implementáciách

Čo prinášajú portály?

  • Produktívnosť ► viacej dát a dokumentov
  • Hospodárdnosť ► rýchlo, presne, efektívne
  • Spoľahlivosť ► bezpečnejšia komunikácia
  • Spokojnosť ► jednoduchosť + intuitívnosť
  • viac o prínosoch

Funkcionalita a moduly
portálových riešení (F)

 
Bezpečnosť
a integrácia
 
Register
klientov
 
 
Administračný
modul
Optimálne
prehľady
Vlastný profil
klienta
Publikačný
modul