Bezhotovostné platby do nových oblastí

Way4Pay
je platobný systém modernej generácie pre bezhotovostné platby s využitím mobilných telefónov.

 

Cash4City
je systém elektronickej meny pre mestá, obce a iné komunity.

  

Prináša nahraditeľnosť peňažnej hotovosti aj do oblastí, v ktorých sa z rôznych, ale najmä nákladových dôvodov bezhotovostný styk zatiaľ nerozšíril. Podporuje obchod na diaľku. Znižuje investície na vybudovanie platobného miesta takmer na nulu a minimalizuje náklady na samotnú platbu.


Ďalšie informácie
www.way4pay.eu

Vytvorte si mestské peniaze. Plaťte nimi občanov za mimoriadnu aktivitu, či služby mestu. Poskytnite im za peniaze oddych na mestskej plavárni, parkovanie a iné hodnoty. Univerzity, plaťte svojim študentom za činnosti v prospech univerzity peniazmi, ktoré vydáte. Firmy, emitujte vernostné body a umožnite zákazníkom platiť nimi pri bonusových akciách.
 

To všetko a ešte viac prináša systém   – softvérová a hardwarová podpora komunitných mien.

Prečo komunitná mena

  • Komponenty integrované v bankovom prostredí, aplikácie na mobilný telefón klienta a aplikácie obchodníkov, prijímajúcich platby za produkty.
  • Kamenné a internetové obchody s ľubovoľným tovarom. Cestovné, parkovné a rozličné vstupenky. Poplatky za používanie diaľnic alebo iné služby.
  • Bezpečnejší a súčasne efektívnejší platobný styk. Podstatne nižšie náklady ako na samotné platby, tak aj na vybavenie a prevádzku platobných miest.
  • Internetová komunikácia, NFC zariadenia, QR kódy alebo SMS. Prehľad a kontrola kúpeného tovaru, napr. cestovného lístka, cez mobilný telefón.
  • Emitentom mestskej (komunitnej) meny je mesto (komunita). Mesto zverejňuje ponuku produktov a stanovuje ich cenu v jednotkách C4C. VIAC
  • Ponuka od mesta = tovary a služby mestských organizácií a zariadení, dane, poplatky, a pod. Ponuka pre mesto = pracovný čas a akékoľvek  tovary od občanov alebo firiem. VIAC
  • Dostupnosť pre všetky vrstvy elektronickou alebo papierovou formou. Rýchla premena digitálnych  šekov na papierové obeživo a naspäť. VIAC
  • Obsahuje všetky komponenty - na strane mesta, štátu, či komunity - ako aj na strane používateľov  - platcov a prijímateľov platieb. VIAC