Elektronicky aj papiermi

Elektronická forma

Dátové záznamy na osobnom účte držiteľa C4C a elektronické platobné šeky.

Pri vydaní elektronického šeku sa odpíše suma na šeku z účtu a šek sa elektronicky podpisuje. Pri odovzdaní šeku sa tento predkladá (elektronicky) na akceptáciu. V prípade akceptácie platobný šek zaniká a suma sa pripíše na účet prijímateľa platby.

Podpísaný šek je možné uchovávať na elektronickom zariadení – ideálne zariadenie s NFC rozhraním, prípadne s podporou pre magnetické alebo čipové karty. Rovnocennou formou elektronického platobného šeku je jeho papierová forma.

 

Papierová forma

Dostupnosť C4C pre všetky vrstvy; nie všetci obyvatelia disponujú  smartfónom.

Na vydávanie papierovej formy postačuje bežná laserová tlačiareň. Svoje C4C si môže každý vytlačiť sám. Papierový šek nie je chránený proti okopírovaniu. Exemplár predložený na preplatenie ako prvý je platný. Pijatie papierových peňazí cez elektronické zariadenie ich prečíta a overí platnosť. Overenie znamená zničenie - nahradenie elektronickou formou, ktorá je opakovane zmeniteľná na papiere.

Papierová forma umožňuje napríklad aj vydávanie z väčšej hodnoty platobného šeku ako je cena nakupovaných produktov.