Systémové komponenty

Centrálny systém - C4C Bank

Centrálny systém zabezpečuje emisiu peňazí na základe mestskej emisnej politiky. Mesto vydáva C4C vtedy, keď platí za nakupované produkty a likviduje, keď mu platia za produkty, ktoré poskytuje. Peniaze C4C sú pripisované na účty primárnych držiteľov. Centrálny systém tiež poskytuje podporu pre papierovú formu komunitnej meny. Prevádzku C4C Bank je možné zdielať s viacerými komunitami a cloud riešením dosiahnuť úspory z "economy of scale". Mesto bude za prevádzku platiť v primeranej výške. Ak jeho mena C4C bude „pevná“, s radosťou príjmeme aj toto za naše služby.

 

Platobné zariadenie - C4C in Smartphone

Platobné zariadenie zabezpečuje internet banking proti účtom na ktorých je C4C a premenu papierovej formy na elektronickú. Obsahuje všetky služby Way4Pay, mobilnej aplikácie slúžiacej pre mobilné nakupovanie a správu elektronického tovaru. Inštaluje sa na smartfón s internetom, fotoaparátom príp. NFC rozhraním, čo sú základné platobné nástroje elektronických peňazí. C4C in Smartphone umožňuje vystavovanie / prijímanie elektronických šekov C4C a platby oproti iným smartfónom použitým na platobných miestach (pokladniach). Aplikácia pre rozšírené operačné systémy smartfónov (IOS, Android, a i.) bude na stiahnutie zadarmo v distribučných platformách ako Apple App Store alebo Google Play.

 

Transformačná aplikácia - C4C Cashdesk

Aplikácia na zariadení s pripojenou tlačiarňou. Slúži na vyplácanie osôb bez smartfónov mestom ako aj premenu elektronickej formy C4C na papierovú kýmkoľvek. Tieto zariadenia by mali byť prístupné výhradne v predajných miestach kontrolovaných mestom, aby sa zamedzili podvody. Prijímateľ papierových peňazí C4C si môže overiť ich platnosť až pri platbe alebo spätnej premene do elektronickej formy.