Definície a princípy C4C

Podstatou Cash4City je dobrovoľné obchodovanie prostredníctvom mestskej (komunitnej) meny C4C. Obchody prebiehajú medzi členmi komunity: občanmi, domácnosťami alebo podnikateľskými subjektmi. C4C je výmennou a zúčtovacou peňažnou jednotkou komoditného charakteru. Každá komunita si ju samozrejme nazve po svojom. Obeh sa riadi nasledovnými princípmi:

 

  • Mesto určí zoznam tovarov a služieb, ktoré chce nakupovať a tých, ktorých na výmenu ponúka. Tým určí počiatočnú hodnotu svojej meny. 
  • Mesto emituje komunitné peniaze tak, že nimi platí za tovary a služby. Naopak, ak ich mesto prijíma ako platbu, komunitné peniaze zanikajú.
  • Nákupy a predaje v komunitnej mene sú so súhlasom zúčastnených strán.
  • Masa komunitných peňazí v obehu predstavuje záväzok mesta. Mesto v záujme transparentnosti informuje o množstve peňazí v obehu (dokonca on-line).
  • Obeh medzi osobami nie je nijak obmedzený.  
  • Zmena komunitných peňazí za zákonnú menu nie je nijak obmedzená. Výmenný kurz nie je regulovaný, mesto ho ale môže ovplyvňovať atraktivitou a cenou služieb, ktoré za komunitnú menu ponúka.  
  • Požičiavanie komunitných peňazí nie je obmedzené.
  • Príjmy v jednotkách C4C podliehajú zdanieniu rovnako ako iné bežné príjmy, respektíve výnosy z predaja.
  • Predpokladáme, že produkty, ktoré bude mesto požadovať, budú z kategórie „bolo by dobré mať“.  Bežné tovary a služby, nevyhnutné pre chod mesta, budú primárne obchodované v štátnej mene. Stanovenie samotnej ceny preto ešte neznamená určenie výmenného pomeru C4C k štátnej mene.