Riešenia - softvérové produkty

Praxou overené riešenia, opakovateľne a bez veľkých zmien použiteľné v rôznorodých firemných prostrediach, pretvárame do produktov prispôsobených na mieru. Naše systémy predstavujú významný faktor obchodného úspechu našich klientov. Pomáhajú im prijímať správne rozhodnutia a generovať tržby. Podporujú riadenie na všetkých úrovniach, zlepšujú metodickú aj technologickú vyspelosť firem.

Factory 4 Solutions poskytuje moderné informačné systémy v nasledovných oblastiach. 


Procesné systémy
 • Pre všetky aplikačné oblasti a firmy
 • Procesné moduly: Konfigurovateľné procesy s využitím BPMN 2.0 a XML
 • Základné: Organizácia, Administrácia;
 • Podporné: Reporty, Dashboard, I/O, ...

 
Platobné systémy
 • Bezhotovostné platby novej generácie
 • Platenie sa tovary aslužby s využitím mobilných smart telefónov a internetu
 • Uplné pokrytie procesu, od vystavenia účtenky, po vyrovnanie platby na účte

   

 • Pre verejné ale aj komerčné odvetvia
 • Súhrnný register klientov organizácie
 • Odosielanie a prijímanie dokumentov
 • Prehľad saldokonta a revízia operácií
 • Medzisystémová výmena dokumentov
Firemné portály

 
 • Pre banky, poisťovne a iné subjekty, vr. sprostredkovateľov či poradcov
 • Manažérske účtovníctvo finančnej firmy
 • Pravidelné aj mimoriadne uzávierky
 • Automatizácia pracovných postupov
Obchodné systémy

Využívajúc vlastné technológie, osvedčené postupy, znalosti a skúsenosti, dokážeme pokryť všetky aspekty vývoja: architektúra, funkčný návrh, technický návrh, procesné a organizačné odporúčania, zhotovenie a nasadenie, infraštruktúra prostredia, prevádzkový režim a podporné služby. Vyvíjame so zreteľom na kľučové piliere kvality, čím maximalizujeme úžitkovú hodnotu riešenia a výsledného riešenia pre firmu, ako aj jednotlivých používateľov:

 • Funkčnosť
 • Spoľahlivosť
 • Použiteľnosť
 • Výkonnosť
 • Udržiavateľnosť
 • Prenositeľnosť