Služby

Vývoj zákazníckych systémov

F4S vytvára pre svojich zákazníkov informačné systémy prispôsobené na mieru. Výsledné riešenia vyhovujú skutočným potrebám a požiadavkám vašej firmy, ako aj preferenciám jednotlivých pracovníkov alebo používateľov. Staviame na technológiách a znalostiach osvedčených dlhoročnou praxou. Rozumným využívaním metodiky ITIL (Information Technology, Infrastruture Library) pokrývame všetky fázy vývoja IT.

 

Naše softvérové riešenia sú určené pre viaceré aplikačné oblasti v rôznych hospodáskych odvetviach. Vo všetkých nachádza široké uplatnenie firemný intranet, extranet, procesná automatizácia, reporty, riadenie znalostí, business intelligence, dátové sklady, mobilné aplikácie, a mnohé ďalšie funkcionality alebo ich súčasti.

Vyvíjame na vlastných technologických platformách, postavených primárne na JAVA/J2EE. Presadzovaním princípov SOA (Service Oriented Architecture - architektúra založená na službách) a MDD (Model Driven Development - modelom riadený vývoj) zlepšujeme kvalitu, dodacie časy a cenovú dostupnosť.

 

Optimalizácia procesov

Znalosť vlastných obchodných procesov je predpokladom úspešného riadenia každej firmy, a ich zlepšovanie zaručenou cestou ku špičke. Zámerom optimalizácie procesov môže byť zlepšovanie ich efektívnosti, kvality ako aj bezpečnosti. Konzultanti F4S zmapujú východiskovú situáciu, vytvoria procesný model, definujú oblasti a ciele zlepšovania, a navrhnú možnosti ako tieto ciele dosiahnuť.
Pracujeme so štandardmi CMMI (Capability Maturity Model Integration) a BPMN (Business Process Management Notation). Výstupy slúžia manažmentu pre sprehladnenie riadenia a postupné zavádzanie najlepších obchodných praktík. Procesný model firmy je základom pre rozumné využívanie podporných informačných systémov. Vďaka širokým skúsenostiam a znalostiam našich konzultantov dokážeme optimalizovať procesy vo viacerých oblastiach: 

  • Bankovníctvo a ďalšie finančné sektory
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Priemyselná výroba a súvisiace služby
  • Štátna správa a ostatné verejné sektory

Projektové riadenie

Dlhodobé skúsenosti s riadením rôznorodých ICT projektov a pôsobenie v medzinárodnom prostredí je pridaná hodnota, ktorú vám môže F4S poskytnúť. Naši projektoví manažéri dbajú na dosahovanie výsledkov, plnenie finančných a časových plánov, kooperáciu a motiváciu zúčastnených strán, kvalitné reportovanie a odbúravanie zbytočnej byrokracie. Pri komplexnosti súčasných informačných systémov sú profesionálne skúsenosti, zručnosti a znalosti riadiacich pracovníkov nesmierne dôležité. Vďaka kvalitne pripraveným manažérom F4S získate určitú záruku pri dosiahovaní vysokej účinnosti a efektívnosti vývojových, integračných či prevádzkových projektov.

 

Outsourcing zdrojov

F4S poskytuje zákazníkom svoje špičkové zdroje z pozície externého dodávateľa. Využívanie cudzích zdrojov prináša zníženie nákladov vašej firmy, zefektívnenie vývoja a prevádzky, posilnenie kvality, výkonu a dostupnosti vašich informačných systémov. Poskytujeme podporu 1., 2. a 3. úrovne pre systémy F4S, prevádzkované na našej alebo zákazníkovej infraštruktúre, a súčasne integračnú podporu 2. a 3. úrovne pre systémy tretích strán. 

  • Outsourcing IT infraštruktúry - Web a Java hosting
  • Outsourcing IT pracovníkov - projektoví manažéri, konzultanti, technici, vývojári
  • Outsourcing IT aplikácií - podnikové cloud riešenia
  • Outsourcing IT podpory - aplikačná podpora a servis k informačným systémom

Konzultácie a školenia

Skúsení a vyškolení pracovníci v radoch F4S sú pripravení pomôcť vám pri riešení špecifických úloh procesného riadenia, business alebo IT architektúry, zabezpečovania kvality a softvérovej automatizácie v rôznych odvetviach. Máme skúsenosti predovšetkým v bankovníctve a iných finančných sektoroch, v informačných a komunikačných  technológiách, v oblastiach priemyselnej výroby (napr. automobilový priemysel) a v poisťovníctve. Poskytujeme konzultácie a školenia k metodikám riadenia, vývoja, integrácie a prevádzky informačných systémov. F4S sa nachádza v nezávislej pozícii voči poskytovateľom štandardného softvéru a technológií. Dokážeme preto ponúknuť objektívne poradenstvo a podporu pri implementácii hotových produktov ostatných spoločností.