Technológie - vývojárske platformy

Factory 4 Solutions investuje do vlastných technologických platforiem, ktoré následne slúžia pre vývoj konkrétnych softvérových riešení a produktov. Jednotlivé platformy poskytujú sady komponentov, ako sú knižnice, pravidlové a procesné stroje, návrhové vzory, API a iné podporné prvky, ktoré pridávajú výsledným aplikáciám výhodné vlastnosti. Týmto spôsobom sa dokážeme oveľa rýchlejšie, účinnejšie a efektívnejšie vysporiadať s funkčnými požiadavkami, typickými pre rozličné aplikačné oblasti a špecifické firemné prostredia. Analytici, návrhári, programátori a ostatní účastníci vývoja sa tak môžu sústrediť predovšetkým na svoje vlastné úlohy v rámci projektu. 


P4P
 • Podnikové aplikácie vyvinuté na mieru
 • Vlastná správa organizačnej štruktury
 • Konfigurovateľné podnikové procesy


ALBIQ
 • Rýchla analýza, návrh a vývoj aplikácií
 • Efektívne riadenie firemných pravidiel
 • Zavedenie Business Inteligence

   

F4P
 • Jednoduché používateľské rozhranie
 • Všestranné sprístupnenie informácií
 • Individuálna komunikácia s klientmi

Vďaka štandardizovaným softvérovým štruktúram dosahujeme prínosy a zlepšenia v celom vývojovom cykle:

 • pohodlná analýza a kódovanie pri rešpektovaní dynamických požiadaviek
 • skrátenie času od prvej myšlienky až po nasadenie do rutinnej prevádzky
 • zníženie nákladov na zhotovenie nových aplikácií a ich ďalšie zlepšovanie
 • podstatná eliminácia chýb pri zvýšení kvality finálneho zdrojového kódu
 • opakovaná použiteľnosť komponentov, modulov alebo funkčných celkov
 • zlepšenie riadenia projektov a spolupráce medzi členmi vývojového tímu
 • zníženie nákladov na podporu prevádzky a údržbu informačného systému