Framework 4 Portals

Framework pre tvorbu intranetových a extranetových portálových riešení.

Trojvrstvová architektúra s tenkým klientom, aplikačnou a databázovou vrstvou.

Na strane klienta sa nevyžaduje žiadna inštalácia, aplikácie sú spúšťané v internetovom prehliadači.