Factory 4 Solutions, a.s. (F4S)

Spoločnosť bola založená v roku 2005. Jej zakladatelia pochádzajú z IT a finančného sektora. F4S sa orientuje na inovatívne informačné riešenia pre finančný biznis, komerčné podniky rovnako ako aj verejnú správu. F4S je inovatívna, otvorená a flexibilná. Poskytuje miesto a voľnost pre tvorivú prácu a rýchly odborný rast ľudí na zaujímavých a prierezových projektoch. Od komponentov ako subdodávok pre väčšie riešenia až po komplexné systémy vo vysokej kvalite požadovanej pre bankové a telekomunikačné riešenia.

Vážime si talent a invenciu našich pracovníkov, ktorí sú dostatočne oboznámení s bezpečnosťou a kvalitou IT systémov. 
Dokážeme tak konkurovať aj podstatne väčším firmám alebo byť pre ne viac ako zaujímavým partnerom pre spoluprácu.

Riešenia
pre finančné
organizácie

Vytvárame špecializované systémy pre správu a obchodovanie cenných papierov, podielových fondov, ako aj iných aktív, manažérske zúčtovanie, finančné sprostredkovanie, a ďalšie. Sme profesionálmi v tejto oblasti. Máme zaškolených odborníkov, ktorí dokážu poradiť a pomôcť. VIAC

Moderná
komunikácia
s klientmi

Vytvárame portály, ktoré zlepšujú vnútornú, klientskú aj medzifiremnú komunikáciu. EZU -elektronický zber údajov patrí k najväčším systémom pre komunikáciu s podnikateľskými subjektmi v SR. Portály a EZU našli  využitie napr. na Finančnej správe SR a v Sociálnej poisťovni. VIAC

Bezhotovostné
platobné
systémy

F4S je tvorcom systému Way4Pay, ktorý prináša bezhotovostné platby do nových oblastí. F4S zároveň rozvíja myšlienku elektronickej meny Cash4City pre mestá, obce, či iné ucelené komunity. Tieto systémy rozširujú možnosti podnikania pre banky a obchodníkov. VIAC

Company policy enforcement (CPE)

Napomáhame firmám presadzovať interné smernice. Aktívna kontrola s účinnými zásahmi do vykonávaných procesov, aby pracovníci dodržiavali svoje postupy a optimálne pravidlá. Pohodlná nastaviteľnosť pravidiel "za chodu", t.j. bez prerušovania práce a odstávky celého systému.

Efektívne procesné systémy

Rozumieme procesom vo viacerých sektoroch: finančníctvo + banky, ICT, priemysel, a ďalšie. Riešenia P4P sú pružné pri zavádzaní nových ako aj zlepšovaní pôvodných postupov. Spojením CPE a CEP vybudujeme  procesné riadenie so zaručenou návratnosťou investícií. VIAC

Complex event processing (CEP)

Riadime vzťahy medzi udalosťami prostredníctvom firemných pravidiel. Systém hodnotí výsledky a vykonáva následné akcie, od jednoduchých až po zložité zásahy. Podporujeme CEP spracovanie v poisťovníctve, bankovníctve, telekomunikáciách, či riadení technologických procesov.

Overená
elektronická
bezpečnosť

Riešime bezpečnosť informačných systémov a praktickú ochranu dát. Implementovali sme rôzne systémy, ktorých súčasťou je zber a diaľkový prenos dát, technológie PKI, využívanie elektronických podpisov, vizualizácia a overovanie podpisov bez potreby elektronického vzoru.

Nahradenie
excelových
tabuliek

Veľmi efektívne vytvoríme pre vašu firmu web aplikácie, ktoré dokážu nahradiť zdieľané excelové tabuľky. Zavedieme poriadok do vašich dát doslova v priebehu niekoľkých dní. Nové systémy ďalej prevádzkujeme, a to aj priamo u nás, a rozvíjame v súlade so štandardami. VIAC

Content
management
systémy (CMS)

Máme dlhoročné skúsenosti so systémovým riadením dokumentov a znalostí. Pre intra- aj extranetové účely, od jednoduchých po masívne implementácie s komplikovanými pravidlami dátového toku. S nami vaše dokumenty nestratíte a nájdete ich vždy tam kde očakávate.