Certifikát kvality "ISO 9001"

F4S zaviedla a používa systém nanažérstva kvality v oblasti "Návrh a vývoj informačných systémov, vrátane poskytovania prevádzkovej podpory, servisu a súvisiacich služieb". Naša spoločnosť spĺňa požiadavky normy STN-EN-ISO 9001:2016, čo preukázal audit TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. Kvalitou v našej spoločnosti chápeme také vytváranie a poskytovanie produktov, ktoré bude viesť k trvalej spokojnosti našich klientov a používateľov našich IS, k budovaniu dobrých vzťahov s klientmi aj dodávateľmi, a k udržaniu dlhoročného vzájomného partnerstva.