Web pre Finančnú správu

Kategória: 
Dátum: 
15.05.2012

F4S vytvorila web pre finančnú správu na základe oslovenia pri prieskume trhu a vyhodnotenia našej ponuky ako najlacnejšej. Pri vývoji boli použité len komponenty otvoreného softvéru. Vytvorená webová stránka je podporovaná používateľsky jednoduchým systémom manažmentu obsahu (CMS), ktorý umožňuje bežnú administráciu obsahu, jeho zmeny alebo pridávanie nového obsahu. Finančná správa sa tak stala nezávislou na externých dodávkach a dokáže svoj web spravovať vlastnými silami.  Stránka je prístupná na http://www.financnasprava.sk/