Daňové priznania cez EZU

Kategória: 
Dátum: 
16.05.2012

Počnúc 18. januárom 2012 je možné podávať daňové priznania na Finančnú správu SR aj prostredníctvom aplikácie Elektronický zber údajov, vytvorenej expertmi F4S. Aplikácia je prístupná pre daňovníkov, ktorí s Finančnou správou podpíšu dohodu o elektronickom doručovaní a zabezpečia si vystavenie bezplatného elektronického identifikátora, ktorý slúži ako autentifikačný predmet. Prihlásenie do EZU nevyžaduje nákladné použitie zaručeného elektronického podpisu.

Priznanie je možné vytvoriť priamo v aplikácii EZU vyplnením pripravených formulárov, alebo vložením xml súboru priznania generovaného účtovným systémom. Novinkou je podávanie neštruktúrovaných dokumentov, ako sú prílohy k daňovým priznaniam elektronicky. O úspešnom podaní je podávajúcemu vystavené potvrdenie, obsahujúce bezpečnostné prvky a slúžiace na preukázanie podania. Ďalšou novinkou je zobrazenie histórie podaní s možnosťou kedykoľvek historické podania prezerať.

Po Socialnej poisťovni a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita D.D.S., a.s. je to v poradí tretia realizácia masového elektronického zberu údajov, ktorú realizovala F4S. Na rozdiel od EZU v Socialnej poisťovni je ale systém Finančnej správy založený na pozmenených princípoch a komponentoch predstavujúcich generačný posun, optimalizujúcich výkon a dostupnosť aplikácie pre zvládanie špičkových záťaží podávania daňových priznaní v stanovených lehotách. Ako preukázali zaťažové testy, systém je plne spôsobilý zvládnuť záťaž pri povinnej elektronickej komunikácii platcov DPH, ktorá vstupuje do platnosti od 1.1.2013.