Vyhlásenie k systému EZU na Finančnom riaditeľstve SR

Kategória: 
Dátum: 
19.11.2012

Vyhlásenie Factory 4 Solutions a.s. k systému EZU na Finančnom riaditeľstve SR. V uplynulých dňoch boli publikované články v denníku SME, venované problematike elektronického podávania daňových priznaní, v ktorých bola centrálna pozornosť zameraná na systém EZU. Factory 4 Solutions a.s. ako tvorcovia EZU vydávame nasledovné stanovisko. Systém EZU bol vytvorený ako funkčne a technologicky samostatná časť prepojená s ostatnými časťami systému KONS pracovníkmi Factory 4 Solutions a.s. na základe „Zmluvy o poskytovaní služieb“ medzi IBM Slovensko spol. s.r.o. a Ministerstvom financií Slovenskej republiky a pokynov Finančného riaditeľstva SR.

Riešenie EZU bolo zvolené na základe skúseností so spoľahlivou prevádzkou Systému elektronických služieb (SES) v Sociálnej poisťovni, ktorý F4S spoluvytváralo a ktorého technické a funkčné princípy boli ďalej inovované na základe skúseností a ohlasov používateľov a implementované v systéme EZU pre Finančnú správu SR. Oba systémy spĺňajú pripravenosť na vysokú a nelineárnu záťaž a jednoduchú použiteľnosť koncovými používateľmi. Za úspešné a prevádzkou overené splnenie týchto charakteristík dostal systém SES v Sociálnej poisťovni  ocenenie slovenskou IT komunitou zlatou cenou ITAPA 2012.

Pri návrhu systému EZU sme sledovali zámer dosiahnutia maximálnej spoľahlivosti, jednoduchosti a nízkych nákladov na strane Finančnej správy, respektíve nulových finančných nákladoch u daňových subjektov . Systém EZU bol optimalizovaný na vysokú priepustnosť, ktorá dosiahla vo výkonových testoch špičkovú úroveň 12 miliónov podaní za deň, čím sa malo zabrániť výpadkom a dlhým odozvám v čase špičiek, ktoré boli známe u predchádzajúcich systémoch eTax či eDane. Spoľahlivosť systému potvrdzuje viac ako 10 mesiacov prevádzky bez závažného výpadku a potreby čo len jediného servisného zásahu zo strany F4S, za ktorú prijal vyše 400 000 podaní od 80 000 subjektov (podľa publikovaných správ).

Systém  EZU je vytvorený s využitím aplikačných a systémových komponentov šírených na základe otvorenej licencie, bez ďalších licenčných platieb tretím stranám. Prihlásenému používateľovi umožňuje vypĺňať daňové priznania v inteligentných formulároch automaticky dopĺňajúcich predpokladané hodnoty a kontrolujúcich väzby medzi jednotlivými položkami, čím sa zvyšuje komfort a znižuje chybovosť.   EZU na strane používateľa nevyžaduje inštaláciu žiadnych špeciálnych aplikačných komponentov, využíva bežný internetový prehliadač , čím sa dosahuje skutočná platformová nezávislosť a nediskriminácia.

Podľa reakcií  na viacerých fórach bol system EZU dobre prijatý verejnosťou a predstavuje tú príjemnejšiu tvár Finančnej správy. Pre F4S je preto prekvapením rozhodnutie Finančnej správy na návrat k predchádzajúcemu, niekoľkými rokmi  preukázanému problémovému  riešeniu .

F4S deklaruje pripravenosť poskytnúť Finančnej správe všetku podporu a súčinnosť pri ďalšom rozvoji systému EZU tak, ako to bolo počas realizačného projektu a jeho napájaní na ďalej sa vyvíjajúce systémy Finančnej správy. Systém EZU je pripravený a budovaný tak aby bol integrovateľný s ďalšími už existujúcimi, alebo novými systémami, riešenými v rámci OPIS a to hlavne spoločnými modulmi Ústredného portálu verejnej správy v súlade s pripravovanou legislatívou eGovernmentu.

Sme presvedčení,  že EZU je proklientsky orientovanou priateľskou alternatívou komunikácie s Finančnou správou na jednej strane a šetrenia prostriedkov daňových poplatníkov v ťažkom krízovom období, ktoré je povinnosťou každého správcu spoločných hodnôt. 

V Bratislave 18.11.2012
Predstavenstvo spoločnosti

 

 

Tagy: