Špecifikácia PIC pre ďalšieho obchodníka s cennými papiermi

Kategória: 
Dátum: 
06.01.2015

F4S ukončila analýzu Processing Investment and Custody (PIC) pre ďalšiu inštitúciu poskytujúcu investičné služby a vedľajšie služby v oblasti cenných papierov a ostatných finančných nástrojov. V rámci úvodnej fázy bol popísaný špecifický prevádzkový model, vytvorená dátová schéma a zostavený základný návrh funkcionality podporného systému PIC2.0. Schválená špecifikácia bude slúžiť ako podklad nadväzujúcej vývojovej fázy projektu pre tohto obchodníka s cennými papiermi.