F4S potvrdila certifikát kvality podľa STN-EN-ISO 9001:2009

Kategória: 
Dátum: 
17.04.2015

F4S podstúpila 1. dozorný audit systému riadenia kvality s pozitívnym výsledkom: "Spoločnosť disponuje funkčným systémom riadenia kvality dodržiavaným všetkými zamestnancami. Sú vytvorené predpoklady pre ďalšie zlepšovanie kvality, najmä vzhľadom na podporu vedenia spoločnosti, serióznosť voči klientom a vysokú profesionalitu pracovníkov. Systém je založený na procesnom riadení, dokumentovaných postupoch, stanovení a vyhodnocovaní cieľov kvality pre všetky úrovne spoločnosti."