Automatizované vymáhania nedoplatkov v Sociálnej poisťovni

Kategória: 
Dátum: 
26.10.2017

V septembri 2017 spustila Sociálna poisťovňa ostrú prevádzku systému na podporu vymáhania nedoplatkov poistného a odvodov správnym výkonom. Systém vytvorila Factory 4 Solutions a.s. v spolupráci s DATALAN a.s.. Sociálna poisťovňa tým naplnila ustanovenia zákona, ktorý jej umožňuje nedoplatky vymáhať priamo bez zapojenia exekútorov. Vďaka tomuto riešeniu boli podstatne znížené náklady dlžníkov na úhradu svojich dlhov. Celý proces vymáhania je maximálne automatizovaný, vrátane komunikácie s povinnými subjektami, bankami, zamestnávateľmi, a vnútornej komunikácie voči ostatným interným systémom Sociálnej poisťovne. Vývoj sme v F4S postavili na Model Driven Development platforme ALBIQ s integrovaným procesným strojom, čo nám umožnilo trvanie projektu, od zhotovenia špecifikácie až po odovzdanie systému, efektívne skrátiť iba na niekoľko týždňov. Od zahájenia prevádzky bolo v systéme spustených viac ako desatťisíc jednotlivých prípadov vymáhania, mnohé z nich dokončené v úplne automatickom režime bez akýchkoľvek zásahov obsluhy.