1. platba e-Živcom cez systém Way4Pay

Kategória: 
Dátum: 
20.05.2015

Včera prebehla 1. platba e-Živcom, elektronickou podobou lokálnej meny Bratislavský živec, vydávanej pre podporu miestnej ekonomiky neziskovou organizáciou Živica. Platba bola uskutočnená v predajni Ekoobchod na Vysokej 18 v Bratislave. Zúčtovanie platieb zabezpečuje vyspelý platobný systém Way4Pay, ktorý vytvorila Factory 4 Solutions a.s. Veríme v skoré rozšírenie e-Živca do ďalších "kamenných" obchodov aj na internete. Prvou nakupovanou komoditou bol med. Nech chutí sladko!

Úspešné ukončenie testov DMS v skupine Arca Capital

Kategória: 
Dátum: 
11.05.2015

Akceptačné testovanie procesného systému na správu dokumentov (DMS) pre firmy zo skupiny Arca Capital bolo úspešne ukončené. Rozhodnutie o implementácii spoločného riešenia pre skupinu viacerých firiem bolo motivované snahou o jednotnú správu dokumentov. DMS už v počiatočnej prevádzke umožňuje uchovávanie všetkých dokumentov na jednom mieste, prehľadné riadenie prístupov a zvýšenie dátovej bezpečnosti, s celkovým prínosom v jednoduchšej a efektívnejšej spolupráci medzi firmami.

Akceptácia DMS v rutinnej prevádzke

Kategória: 
Dátum: 
11.05.2015

Po úspešnej migrácii historických dokumentov akceptovala AEGON Životná poisťovňa, a.s. v rutinnej prevádzke systém pre centralizovanú správu dokumentov (DMS). Nový DMS komunikuje so 4 produkčnými systémami poisťovne prostredníctvom integračného servisného rozhrania. DMS pre Aegon vyvinula F4S na platforme Portal 4 Processes, ktorej súčasťou je procesný a integračný engine podporujúci procesné riadenie, workflow, a pohodlnú integráciu pôvodných systémov spoločnosti.

WebStock - inovatívne riešenie skladového hospodárstva

Dátum: 
06.05.2015

Po ročnom vývoji s úspešnou implementáciou predstavujeme nový systém WebStock, ktorý automatizuje evidenciu skladových zásob a všetkých činností spojených s nákupom či predajom tovaru v obchodnej organizácii. Zabezpečuje obojstrannú komunikáciu s pokladňami, spracovanie objednávok, dodacích listov, reklamácií, správu cenníkov, inventarizáciu, generovanie obchodných štatistík, a iné. Vývoj systému vzhľadom na nové požiadavky našich klientov naďalej pokračuje, a tak možno očakávať dopĺňanie nových prospešných funkcionalít v krátkom čase.

F4S potvrdila certifikát kvality podľa STN-EN-ISO 9001:2009

Kategória: 
Dátum: 
17.04.2015

F4S podstúpila 1. dozorný audit systému riadenia kvality s pozitívnym výsledkom: "Spoločnosť disponuje funkčným systémom riadenia kvality dodržiavaným všetkými zamestnancami. Sú vytvorené predpoklady pre ďalšie zlepšovanie kvality, najmä vzhľadom na podporu vedenia spoločnosti, serióznosť voči klientom a vysokú profesionalitu pracovníkov. Systém je založený na procesnom riadení, dokumentovaných postupoch, stanovení a vyhodnocovaní cieľov kvality pre všetky úrovne spoločnosti."

Začiatok spolupráce medzi F4S a automobilkou Volkswagen

Kategória: 
Dátum: 
08.01.2015

S účinnosťou od 1. januára 2015 sme uzatvorili Rámcovú zmluvu na podporu riadenia IT projektov so spoločnosťou Volkswagen Slovakia a.s. Je pre nás nesmiernou cťou spolupracovať so spoločnosťou, ktorá je tvorcom najväčšieho HDP na Slovensku. Tento krok znamená zhodnotenie našich dlhodobých skúseností, motivujúc nás v ďalšom budovaní know-how z IT projektov pre nemeckých partnerov doma aj v rámci celej EÚ.

Zahájenie rutinnej prevádzky P4P v poisťovacej spoločnosti

Kategória: 
Dátum: 
07.01.2015

Procesný systém Portal 4 Processes (P4P) bol začiatkom januára 2015 nasadený do rutiny v spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. Počiatočná prevádzka zabezpečuje komplexnú správu dokumentov slúžiacich pre komunikáciu s klientmi. Od návrhu zmluvy až po jej finálne potvrdenie, vrátane rozličných príloh a dodatkov, ako aj bežnej listovej či e-mailovej korešpondencie. Implementácia P4P bude v Aegone pokračovať rozšírením o procesné moduly celých obchodných prípadov.

Špecifikácia PIC pre ďalšieho obchodníka s cennými papiermi

Kategória: 
Dátum: 
06.01.2015

F4S ukončila analýzu Processing Investment and Custody (PIC) pre ďalšiu inštitúciu poskytujúcu investičné služby a vedľajšie služby v oblasti cenných papierov a ostatných finančných nástrojov. V rámci úvodnej fázy bol popísaný špecifický prevádzkový model, vytvorená dátová schéma a zostavený základný návrh funkcionality podporného systému PIC2.0. Schválená špecifikácia bude slúžiť ako podklad nadväzujúcej vývojovej fázy projektu pre tohto obchodníka s cennými papiermi.

Vyše 6 miliónov dokumentov cez EZU v Sociálnej poisťovni

Kategória: 
Dátum: 
02.01.2015

Elektronický zber údajov (EZU) zaznamenal v Sociálnej posťovni (SP) ďalší rekord v počte dokumentov. Od januára do decembra 2014 bolo cez EZU prijatých 6 002 932 dokumentov, čo predstavuje najväčší ročný objem od spustenia systému elektronických služieb SP. Firemné portály z dielne F4S však dokážu spracovať aj oveľa väčšie objemy dát a dokumentov, s premenlivým rozložením záťaže, čím zlepšujú komunikáciu medzi organizáciou, jej zamestnancami, klientmi a obchodnými partnermi.

"F4S Cup" 2014 - Časy sa zlepšujú každým prejdeným kolom

Kategória: 
Dátum: 
01.12.2014

Vo štvrtok 27. novembra 2014 sme usporiadali "F4S Cup" - 1. ročník motokárových pretekov. Súperi na okruhu, priatelia v biznise aj pri víne. Pracovníci Factory 4 Solutions si zmerali sily spolu so zástupcami klientov a partnerov. Popretekársky raut s odovzdaním zaslúžených cien dotvorili príjemnú atmosféru športového večera. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky!

Pages

Subscribe to Factory 4 Solutions RSS