F4S zavádza manažérstvo kvality podľa STN-EN-ISO 9001:2009

Kategória: 
Dátum: 
15.12.2013

Factory 4 Solutions, a.s. sa prihlasuje k programu „Systém manažérstva kvality podľa normy STN-EN-ISO 9001:2009“, ktorý hodlá zaviesť do účinnosti od 1.1.2014. K tomu bola prijatá Politika kvality a Ciele kvality na rok 2014. Kvalitou chápeme v našej spoločnosti také realizovanie produktov – vývoj informačných systémov (IS), poskytovanie prevádzkovej podpory a ostatných súvisiacich služieb, ktoré bude viesť k trvalej spokojnosti našich klientov a používateľov našich IS, k vytvoreniu trvalého vzťahu s klientom, a k udržaniu dlhoročného obojstranného partnerstva.

Riešenie BIG DATA v testoch úspešné

Dátum: 
27.11.2013

Do testov vo významnej inštitúcii verejných služieb F4S nasadila systém na sledovanie a analýzu dát Big Data Juggler. Monitoruje trendy a zmeny v dátach veľkého objemu a rozsahu, postupne získavaných v rámci každodenných pracovných úloh. Odhaľovanie zmien slúži na spúšťanie kontrolných mechanizmov samotnej inštitúcie a partnerských organizácií. Vďaka distribuovanej technológii HADOOP a HBase je Big Data Juggler pravým riešením pre BIG DATA problémy - lovenie povestnej „ihly v kope sena“.

Implementácia SEPA zvládnutá

Dátum: 
27.11.2013

Do systému pre správu interných fondov investičného životného poistenia IFA bola implementovaná podpora platieb vrámci Single European Payment Area (skrátene SEPA) - jednotného európskeho platobného priestoru. Zámerom SEPA je unifikácia domácich aj medzinárodných platieb medzi platcami a prijímateľmi. Okrem jednotného formátu prináša pokles nákladov na uskutočňovanie platieb a ich spracovanie v informačných systémoch. Používateľom IFA je AEGON Životná Poisťovňa.

Tagy: 

WebKlient s narastajúcim počtom používateľov

Kategória: 
Dátum: 
18.11.2013

Portál WebKlient, určený pre klientov významnej poisťovacej spoločnoti, bol spustený do ostrej prevádzky začiatkom októbra 2013. Poskytuje klientom jednoduchý a rýchly prístup k aktuálnym informáciám o vlastnom poistení cez internet. V súčasnosti prebieha prideľovanie nových prístupov ďalším a ďalším používateľom. WebKlient je jednou z viacerých implementácií firemných portálov v portfóliu Factory 4 Solutions.

Solution 4 Printing v rutinnej prevádzke

Kategória: 
Dátum: 
16.07.2013

Systém pre administráciu masovej firemnej tlače Solution 4 Printing bol nasadený do rutinnej prevádzky vo významnej poisťovacej spoločnosti. Podporuje správu tlače predpripravených aj ad-hoc dokumentov a administráciu tlačových šablón. Solution 4 Printing je ideálnym riešením pre firmy a inštitúcie zasielajúce personalizované dokumenty v papierovej alebo elektronickej forme veľkému množstvu klientov. 

Registačný list zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni elektronicky

Dátum: 
21.06.2013

Do produkčnej prevádzky EZU v Sociálnej poisťovni bol spustený nový elektronický dokument Registračný list zamestnávateľa. Pre zamestnávateľov sa tým opäť rozširujú možnosti elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou. Hlásenie zmien v registrácii a odhlásenie zamestnávateľa je odteraz možné vykonávať bez osobného kontaktu na pobočke a vypisovania papierových formulárov.

Tagy: 

Solution 4 Printing v testovacej prevádzke

Kategória: 
Dátum: 
08.04.2013

F4S vyvinula systém na automatizovanú administráciu a generovanie firemnej tlače - Solution 4 Printing. Zabezpečuje efektívnu správu ad-hoc aj plánovaných dokumentov, konfigurovateľných šablón, a tlačových úloh. Je vhodný pre organizácie zasielajúce personalizované dokumenty (výpisy, faktúry, upozornenia, a ľubovoľné iné) veľkému počtu klientov v papierovej alebo elektronickej forme. V týchto dňoch je systém nasadzovaný vo významnej poisťovacej spoločnosti.

METIS - systém pre plánovanie a manažment projektov

Dátum: 
28.01.2013

F4S zverejnila alfa verziu nového systému pre plánovanie a manažment projektov. Systém vychádza z open source produktu Task Juggler, v ktorom prebieha samotné plánovanie zdrojov a projektov. Našim príspevkom je webové používateľské rozhranie. V blízkej budúcnosti plánujeme rozšírenie o úplné projektové riadenie vrátane procesov a úloh. Demo alfaverzie je sprístupnené na http://demo.f4s.eu/metis.   

Problematika EZU v médiach

Kategória: 
Dátum: 
19.11.2012

Téma EZU na Finančnom riaditeľstve SR a jeho pripravované vypnutie zaujala aj média. V priebehu posledných dní boli publikované viaceré články. Hospodárske noviny sa v článku Erika Kapsdorfera "Daniam cez web môže hroziť problém" zaoberajú legálnosťou presunu používateľov zo systému EZU do eDane.

"Zmeny v elektronickej komunikácii z EZU na eDane môžu byť nezákonné"

Tagy: 

Vyhlásenie k systému EZU na Finančnom riaditeľstve SR

Kategória: 
Dátum: 
19.11.2012

Vyhlásenie Factory 4 Solutions a.s. k systému EZU na Finančnom riaditeľstve SR. V uplynulých dňoch boli publikované články v denníku SME, venované problematike elektronického podávania daňových priznaní, v ktorých bola centrálna pozornosť zameraná na systém EZU. Factory 4 Solutions a.s. ako tvorcovia EZU vydávame nasledovné stanovisko. Systém EZU bol vytvorený ako funkčne a technologicky samostatná časť prepojená s ostatnými časťami systému KONS pracovníkmi Factory 4 Solutions a.s. na základe „Zmluvy o poskytovaní služieb“ medzi IBM Slovensko spol. s.r.o. a Ministerstvom financií Slovenskej republiky a pokynov Finančného riaditeľstva SR.

Tagy: 

Pages

Subscribe to Factory 4 Solutions RSS