Daňové priznania cez EZU

Kategória: 
Dátum: 
16.05.2012

Počnúc 18. januárom 2012 je možné podávať daňové priznania na Finančnú správu SR aj prostredníctvom aplikácie Elektronický zber údajov, vytvorenej expertmi F4S. Aplikácia je prístupná pre daňovníkov, ktorí s Finančnou správou podpíšu dohodu o elektronickom doručovaní a zabezpečia si vystavenie bezplatného elektronického identifikátora, ktorý slúži ako autentifikačný predmet. Prihlásenie do EZU nevyžaduje nákladné použitie zaručeného elektronického podpisu.

Web pre Finančnú správu

Kategória: 
Dátum: 
15.05.2012

F4S vytvorila web pre finančnú správu na základe oslovenia pri prieskume trhu a vyhodnotenia našej ponuky ako najlacnejšej. Pri vývoji boli použité len komponenty otvoreného softvéru. Vytvorená webová stránka je podporovaná používateľsky jednoduchým systémom manažmentu obsahu (CMS), ktorý umožňuje bežnú administráciu obsahu, jeho zmeny alebo pridávanie nového obsahu. Finančná správa sa tak stala nezávislou na externých dodávkach a dokáže svoj web spravovať vlastnými silami.  Stránka je prístupná na http://www.financnasprava.sk/

WebAgent v rutine

Kategória: 
Dátum: 
11.05.2012

F4S ukončila vývoj portálu WebAgent pre distribučné siete, vlastných aj externých agentov spoločnosti Aegon Životná poisťovňa a.s.. Portál poskytuje používateľom prístup k informáciám o poistných produktoch a zmluvnej agende tých klientov, o ktorých sa starajú, ako aj k ďalším informáciám od poisťovne. WebAgent je jednou z viacerých implementácií firemných portálov v portfóliu Factory 4 Solutions.

Pages

Subscribe to Factory 4 Solutions RSS