Implementácie

"EMMP" na podporu firemných procesov pre EMM, spol. s r.o.

Spoločnosť poskytuje riešenia fyzickej bezpečnosti objektov a zariadeni, a komplexné IT riešenia v pozícii integrátora. EMMP zlepšuje celopodnikové riadenie, stráži čas/náklady, zvyšuje kvalitu služieb pre zákazníkov. Podporované procesy: CRM, zákazky, zmluvy, projekty, záručný servis, prevádzková podpora, a ďalšie. Súčasťou funkcionality je tiež riadenie dokumentov a generovanie reportov. Vývoj (od 2011) bol podporený z fondov EÚ (ITMS 22320220034). VIAC

 

"SporNET" na podporu IT procesov pre sIT Solutions, spol. s r.o.

Procesný a informačný portál bol vyvíjaný (2005 - 2009) podľa požiadaviek spoločnosti SporDat s.r.o., neskôr premenovanej na sIT Solutions, spol. s r. o., dnes Erste Group IT SK. Spoločnosť zabezpečuje vývoj a poskytovanie IT služieb, vrátane integrácie dodávok IT riešení, pre banku Slovenská Sporiteľna a.s. SporNET obsahuje viacero modulov s podporu pre riadenie incidentov, problémov, zmien, požiadaviek, testov, a iných procesov. VIAC