Podporné moduly

Analýzy 

 

Podporný modul pre výber a štatistické spracovanie dát technológiami N-rozmernej kocky. Výstupy sú zrozumiteľné používateľom zaoberajúcim sa analýzou obchodných trendov, výsledkov a iných veľkých objemov dát. Vstupy vznikajú počas vykonávania procesov v príslušných moduloch.

Reporty

 

Podporný modul pre generovanie prehľadov dát prispôsobených pre manažérov. Generovanie spúšťa buď sám používateľ manuálne, alebo prebieha automaticky pri výskyte definovanej udalosti. Súčasťou modulu je distribúcia výsledných reportov k oprávneným pracovníkom.

Import

 

Podporný modul pre importovanie dát z externých súborov (XML, CSV, príp. iné) do systému P4P. Umožňuje kontrolovaný prenos údajov vznikajúcich v iných informačných systémoch firmy alebo jej partnerov. Rýchle naplnenie faktúr, zmlúv, klientov, objednávok a ďalších záznamov.

Export

 

Podporné nástroje pre exportovanie dát zo systému P4P do externých súborov (XML, TXT, CSV, PDF, HTML, príp. iné). Obsah každej obrazovky so zoznamom alebo detailom je možné jednoducho exportovať. Výstupy slúžia ako reporty alebo prenosové súbory do iných systémov.

Dashboard

 

Grafické výstupy na podporu intuitívnosti a interaktívnosti rozhodovania. Manažéri dokážu sledovať a následne korigovať rôznorodé ukazovateľe firemných procesov. Môže ísť o výkonnosť, efektívnosť alebo účinnosť v absolútnom či pomernom vyjadrení, hraničné čísla a ďalšie hodnoty.