Technický popis

Technologická platforma

Systémy P4P sú vyvíjané na J2EE/JAVA platforme Portal 4 Processes. Platforma podporuje automatizáciu procesov, vzájomné interakcie ľudí a systémov. Výsledné riešenie je rýchlo a jednoducho nastavené pre akékoľvek odvetvie, firmu, či jednotlivca. Môže byť nasadené pre intranetové aj extranetové účely, s prístupom do aplikácie cez internetové prehliadače.

 

Open source

Priaznivá pozícia systémov P4P na trhu, na rozdiel od konkurenčných produktov v sektore BPM, sa okrem iného vyznačuje aj open-source technológiou. Využívame voľne šíriteľné a modifikovateľné aplikačné komponenty a systémový softvér. Vaša firma tak môže pevádzkovať svoj procesný systém za výhodnejšiu cenu. Vysoké licenčné poplatky, prípadne poplatky za používanie systému tretím stranám, ďalej už nie sú potrebné. Na požiadanie zákazníka je však možné vykonať inštaláciu aj v ľubovoľnom komerčnom prostredí.

 

Požiadavky

Minimálne požiadavky predstavujú jeden server, na ktorom je inštalovaná a prevádzkovaná aplikácia aj databáza. V závislosti od objemu spracovávaných dát a požadovaného výkonu prichádza do úvahy horizontálne aj vertikálne škálovanie prostredia so zapojením väčšieho počtu serverov. V prípade jedného fyzického alebo virtuálneho servera doporučujeme pre dosiahnutie optimálneho výkonu:

  • 1x QuadCore ~2 GHz
  • 16 GB RAM 4x
  • 146GB HDD (resp. podľa predpokladaného objemu nárastu dát)
  • 2x zdroj
  • Linux (Unix) alebo Windows server

Procesný systém P4P môže byť inštalovaný na dedikovanom fyzickom serveri, alebo pri splnení určitých podmienok, bez problémov aj na virtuálnom serveri. Záleží na rozhodnutí zákaznika. Riešenie inštalácie a infraštruktúry je v konkrétnom prípade vždy predmetom podrobného implementačného projektu.