Základné moduly

Spoločnosť

Organizačná štruktúra
Zamestnanci
Školenia a certifikáty

Knižnica
Autopark
Telefóny

Interné smernice
Drobný majetok
...a ďalšie

  Základný modul pre správu organizačných nastavení. Popri prehľadnej evidencii ľudských zdrojov môže podporovať aj ďalšie obslužné procesy. Patrí sem jednoduchá správa materiálnych, znalostných a iných zdrojov, využívaných všetkými pracovníkmi či organizačnými jednotkami. VIAC

 

Administrácia

Správa používateľov
Správa procesov

Číselníky
Notifikácie

Novinky
... a ďalšie

  Základný modul pre správu systémových nastavení. Slúži pre nastavenie prístupových práv používateľov pomocou rolí a profilov. Zabezpečuje správu procesov, resp. procesných modulov, cez návrhové modely (BPMN a XML). Súčasťou administrácie sú systémové číselníky a šablóny. VIAC

 

Konzola

Úlohy

Procesy

Vykonávatelia

  Základný modul so systematickým prehľadom vykonávaných činností. Každý pracovník má k dispozícii svoje vlastné úlohy. Procesný manažér sleduje štatistiky procesov, ich početnosť, stav a časový vývoj. Nadriadený vidí vyťaženosť pracovníkov poverených procesnými úlohami. VIAC