Referenčné implementácie

Firemné WEB portály pre poisťovaciu spoločnosť Aegon

WebAgent (od 2012) je zdrojom informácií pre vlastných aj externých finančných agentov v distribučnej sieti poisťovne. WebKlient (od 2013) prináša informačný servis pre klientov o svojich poistných zmluvách. Popri optimálnych prehľadoch sú k dispozícii publikačný modul, elektronické platby poistného, automatizovaná správa používateľov, a ďalšie funkcionality. Pri kontinuálnom rozvoji obidvoch portálových systémov dnes narastá počet nových používateľov. VIAC

 

Elektronický zber údajov pre Finančného riaditeľstvo SR

Portál pre podávanie daňových priznaní na daňovej sekcii Finančného riaditeľstva SR. Implementácia zberu údajov a formulárových podpôr pre daňovú agendu platnú v rokoch 2011 a 2012. Aplikácia bola 3 mesiace po jej spustení používaná viac ako 40 000 daňovými subjektmi a prijala viac ako 100 000 podaní bez jediného výpadku dostupnosti. F4S realizovala projekt v období jeseň 2011 až jar 2012 so spustením produkčnej prevádzky 18.1.2012. VIAC

 

Systém elektronických služieb pre Sociálnu poisťovňu

Portál pre komunikáciu s platcami odvodov sociálneho zabezpečenia, zasielanie mesačných výkazov, prihlasovanie a odhlasovania zamestnancov, a reportovanie zdravotných výkonov zmluvných lekárov Sociálnej poisťovne. Systém je od roku 2008 stále predmetom kontinuálneho vývoja ako subdodávka pre integrátora elektronických služieb EMM spol. s r. o. Naše riešenie získalo zlatú cenu na konferencii ITAPA 2012 v kategórii Zlepšovanie procesov. VIAC

 

Klientský portál pre dôchodkovú spoločnosť Stabilita

STABILITA Portál pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť slúži na zber mesačných rozpisov od zamestnávateľov, ktorí prispievajú zamestnancom na doplnkové dôchodkové zabezpečenie - tzv. III. pilier.  Sporitelia aj poberatelia majú cez portál k dispozícii detailný a vždy aktuálny prehľad svojich dôchodkových účtov. Riešenie bolo nasadené v roku 2010 a v súčasnosti ho používa vyše 90% zamestnávateľov spolupracujúcich s touto spoločnosťou. VIAC