Technický popis

Portály sú postavené na spoľahlivej trojvrstvovej architektúre: 1. prezentačná, 2. aplikačná, 3. dátová vrstva. Platforma Framework 4 Portals nie je obmedzená žiadnou konkrétnou technológiou. Na jednotlivých vrstvách sa dajú využiť voľne šíriteľné a rovnako tiež komerčné komponenty, podľa preferencií a možností odberateľskej firmy.

Celé portálové riešenie je webové, založené na Jave, a nezávislé na operačnom systéme klienta - poskytovateľa údajov. Používateľ potrebuje jedine štandardný internetový prehliadač (Chrome, Firefox a Internet Explorer a ďalšie novších verzií) bez akýchkoľvek ďalších inštalácií. Škálovateľná a paralelizovaná architektúra na strane firmy - prijímateľa údajov.  Vysoká bezpečnosť prevádzky z hľadiska výpadkov hardvérových komponentov. Bezproblémová škálovateľnosť s faktorom blízkym 100%, rozširovaním kapacity vo vrstvách podľa požadovaného výkonu tak, aby boli pokryté špičkové záťaže v obdobiach blížiacich sa lehotám zberu rôznych údajov.

Zozbierané dokumenty je možné ukladať do portálovej databázy alebo do súborového úložiska. Riešenie záleží od požiadaviek na ďalšie spracovanie ako aj požiadaviek na priepustnosť systému. Zozbierané údaje môžu byť ďalej spracúvané v internom informačnom systéme firmy, a to synchrónne alebo v asynchrónnom režime.