Obchodované produkty

Ponuka OD MESTA

Mesto disponuje veľkým množstvom služieb či tovarov, atraktívnych pre obyvateľov, domácnosti aj firmy, napr.:

  • Služby mestských zariadení – rekreačné, kultúrne, vzdelávacie, alebo iné
  • Využívanie parkovacích miest
  • Cestovné v hromadnej doprave
  • Miestne správne poplatky
  • Platenie miestnych daní
  • Distribúcia sociálnej pomoci
 
 

Ponuka PRE MESTO

Predovšetkým pracovný čas, ktorý občania ako aj podniktateľské subjekty poskytujú mestu v podobe rozličných služieb. Tiež akékoľvek suroviny a výrobky, ktoré mesto obstaráva a využíva.

Úspešným príkladom komunitnej spolupráce je dobrovoľná pomoc pri živelných pohromách (záplavy, víchrice, a pod.), sociálna výpomoc, skrášlovanie mestských častí, alebo mnohé ďalšie činnosti verejnoprospešného charakteru.