Prečo komunitná mena?

Systém Cash4City motivuje výmenu podnikateľských a občianskych aktivít za tovary a služby mesta alebo komunity. Podporuje rozvoj a hospodársky rast na miestnej či regionálnej úrovni. Elektronické peniaze C4C plnia úlohu doplnkového platidla k štátnej mene. Eliminujú riziká a nepriaznivé dôsledky národnej meny.

Medzi dopady finančnej krízy patria nedostatok peňazí v mestských pokladniach, podfinancované mestské služby, neporiadok na uliciach. Všemožné uťahovanie opaskov, nutnosť splácania predchádzajúcich dlhov a platenia obligatórnych platieb spojených s chodom mesta brzdí ďalší rozvoj. Núti komunity aby sa ďalej zadlžovali a hospodársky stagnovali. Oboje často spôsobuje frustráciu obyvateľov aj ich nespokojnosť s mestským vedením, ktoré ale nemá veľmi na výber.

Na druhej strane má ale mesto čo ponúknuť. Poskytuje viacero prospešných služieb, ktoré by občania radi využili, ale mnohokrát nemajú za čo, lebo im to ich vzácne zdroje neumožňujú. Občania však často disponujú dostatkom času, aby si mestské služby „odpracovali“, alebo poskytli mestu službu, ktorú potrebuje a nemá za ňu čím zaplatiť. Vzniká tak možnosť výmeny občianskej ale aj podnikateľskej aktivity za službu mesta.

Jediné čo chýba, je korenie každej výmennej aktivity, ktoré by ju spravili stráviteľnou – peniaze.

 

Put not your trust in money, but put your money in trust.
Oliver Wendell Holmes ― The Autocrat of the Breakfast Table [1858]