Poskytnuté služby

VIAC O SLUŽBÁCH
 

Služby projektového manažmentu pri nasadzovaní core systému

F4S poskytla služby projektového manažmentu a projekt manažment office pre nasadenie hlavného informačného systému pre Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. Realizácia: Máj 2015 - December 2015.

 

Implementácia ESB vo významnej slovenskej banke

Poskytnutie expertov pre implementáciu integračnej platformy - Enterprise Service Bus (ESB) - vo významnej banke na Slovensku v rámci projektu výmeny bankového informačného systému. Realizácia: 2007 - 2010.

 

Zlepšovanie využívania dát pre daňovú správu

Poskytovanie konzultácií k integrácii údajov z rôznorodých informačných systémov Daňového riaditeľstva SR za účelom optimalizácie reportingu a ich využívania pre potreby Ministerstva financií SR. Realizácia: Jar 2011.

 

Optimalizácia vybraných IT procesov pre banku

Konzultačný projekt zameraný na výber vhodného modelovacieho nástroja a jeho prispôsobenie, modelovanie pilotných procesov, a školenia pre významnú banku pôsobiacu na Slovensku. Realizácia: 2007 - 2008.

 

Poradenstvo k zavedeniu SOA governance

Poskytnutie konzultácií a vyhodnotenie vhodnosti použitia Servise Registry a Servise Repository v bankovom prostredí významnej slovenskej banky v spolupráci s Asseco Slovakia a.s. Realizácia: 2008.

 

Poradenstvo k architektúre a súvisiacim procesom

Poskytnutie konzultácií pre banku s globálnou pôsobnosťou, v jej centrále, zameraných na riešenie bankovej IT architektúry a optimalizáciu architektonických procesov. Realizácia: 2009.

 

Projektová podpora v rámci zavedenia ESB

Poskytnutie služieb projektového riadenia k realizácii Enterprise Service Bus a externých dodávok v rámci projektu zmeny hlavného bankového systému vo významnej banke na Slovensku. Realizácia: 2007 - 2010.

 

Projektový manažment dodávky billingového systému

Poskytnutie služieb projektového riadenia na strane klienta pri dodávke nového billingového systému pre Orange Slovensko v spolupráci so spoločnosťou iBeluga. Realizácia: 2010.

 

Expertná podpora pri obstarávani služieb

Pripravenie výzvy na predkladanie ponúk (RFP) s následnou realizáciou výberovej súťaže pre outsourcing desktopov v rámci Orange Slovensko v spolupráci so spoločnosťou iBeluga. Realizácia: 2009.

 

Odborná analýza obstarávacích nákladov

Analýza nákladov na implementáciu a prevádzkovanie informačného systému v rámci predprojektovej prípravy nového hlavného systému pre Centrálny depozitár cenných papierov SR. Realizácia: 2007.

 

Vývojové služby pre bankovú inštutúciu

 Poskytnutie profesionálov pre analýzu a vývoj komponentov intranetového systému "iPortal", ktorý bol vytvorený pre významnú slovenskú banku, a to v súlade s najlepšími praktikami ITIL Realizácia: 2006.

 

Integrácia Identity Management služieb

 Integrácia Identity management (IAM) služieb v úspešnej spolupráci so spoločnosťou SUN Microsystems pre jednu z najväčších bánk pôsobiacich na slovenskom bankovom trhu. •  Realizácia: 2006.