Verejná správa

Elektronický zber údajov pre Finančné riaditeľstvo SR

Systém:
Technológia:
Realizácia: 

Firemný portál (+ EZU)
Framework 4 Portals
vývoj (2011 - 2012)

F4S vytvorila v rámci projektu UNITAS, zameraného na zjednotenie výberu daní a poistného, systém pre podávanie daňových priznaní v elektronickej podobe. Náš systém, ďalší klon elektronického zberu údajov EZU, umožňoval bezplatnú mnohostrannú komunikáciu bez inštalovania akýchkoľvek komponentov na strane klienta, prostredníctvom bežne používaných internetových prehliadačov. Vývoj v spolupráci so spoločnostou BankProSoft s. r. o. prebiehal formou subdodávky pre IBM Slovensko ako koncového dodávateľa Finančnej správy. Systém bol nasadený do prevádzky 24. januára 2012 a sprístupnený na https://esluzby.drsr.sk/. 

 

Systém elektronických služieb pre Sociálnu poisťovnu

Systém:
Technológia:
Realizácia: 

Firemný portál (+ EZU)
Framework 4 Portals
vývoj (2008 - 2012,  ) a podpora

"Systém elektronických služieb" Sociálnej poisťovne je ďalším portálovým riešením elektronického zberu údajov. Umožňuje podávanie výkazov s odvodmi do systému povinného sociálneho poistenia od zamestnávateľov za svojich zamestnancov, a okrem toho poskytuje mnohé ďalšie funkcie pre rozličné subjetky, vrátane poistencov. Projekt bol realizovaný v subdodávke so spoločnosťou EMM spol. s r.o. od roku 2008. Systém úspešne využívaný v rutinnej prevádzke, ktorý F4S naďalej rozvíja spolu s poskytovaním aplikačnej podpory, bol ocenený zlatom na konferencii ITAPA 2012 v kategórii Zlepšovanie procesov.