EZU

Vyhlásenie k systému EZU na Finančnom riaditeľstve SR

Kategória: 
Dátum: 
19.11.2012

Vyhlásenie Factory 4 Solutions a.s. k systému EZU na Finančnom riaditeľstve SR. V uplynulých dňoch boli publikované články v denníku SME, venované problematike elektronického podávania daňových priznaní, v ktorých bola centrálna pozornosť zameraná na systém EZU. Factory 4 Solutions a.s. ako tvorcovia EZU vydávame nasledovné stanovisko. Systém EZU bol vytvorený ako funkčne a technologicky samostatná časť prepojená s ostatnými časťami systému KONS pracovníkmi Factory 4 Solutions a.s. na základe „Zmluvy o poskytovaní služieb“ medzi IBM Slovensko spol. s.r.o. a Ministerstvom financií Slovenskej republiky a pokynov Finančného riaditeľstva SR.

Tagy: 

Elektronické služby Sociálnej poisťovne získali Zlato na ITAPA 2012

Kategória: 
Dátum: 
26.10.2012

Informačný systém Elektronické služby Sociálnej poisťovne, ktorý spolurealizuje Factory 4 Solutions ako dodávateľ pre EMM získal zlato v Cene ITAPA 2012 v kategórii "Zlepšovanie procesov". Viď. tlačová správa. Elektronické služby Sociálnej poisťovne sú postavené na portálovom riešení, Elektronický zber údajov z dielne F4S, rovnako ako aj obdobné portály na Finančnom riaditeľstve SR a v DDS Stabilita.

Tagy: 

EZU aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dátum: 
16.05.2012

Do prevádzky bol uvedený systém Sociálnej poisťovne pre Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ZZD). Predstavuje ďalšie rozšírenie Systému elektronických služieb a Elektronického zberu údajov (EZU), ktoré realizovala Factory 4 Solutions a.s. ako subdodávateľ EMM, spol. s r.o. Cieľom systému je elektronizácia komunikácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so Sociálnou poisťovňou.

Daňové priznania cez EZU

Kategória: 
Dátum: 
16.05.2012

Počnúc 18. januárom 2012 je možné podávať daňové priznania na Finančnú správu SR aj prostredníctvom aplikácie Elektronický zber údajov, vytvorenej expertmi F4S. Aplikácia je prístupná pre daňovníkov, ktorí s Finančnou správou podpíšu dohodu o elektronickom doručovaní a zabezpečia si vystavenie bezplatného elektronického identifikátora, ktorý slúži ako autentifikačný predmet. Prihlásenie do EZU nevyžaduje nákladné použitie zaručeného elektronického podpisu.

Pages

Subscribe to RSS - EZU