riadenie dokumentov

Integrácia systému PrintManager a procesného systému v Aegone

Kategória: 
Dátum: 
5.2.2018

Systém na správu firemnej tlače PrintManager bol v spoločnosti AEGON napojený na systém riadenia procesov Portal 4 Processes. Procesne spracované dokumenty (optický archív) je možné pridávať ako prílohy k manuálnym dokumentom vytváraným v systéme PrintManager. Súbory príloh sú súčasťou generovaného tlačového výstupu manuálneho dokumentu, a dostávajú sa spolu do klientskej korešpondencie. Integrácia je riešená na úrovni súborového úložiska, databázy aj aplikačnej vrstvy.

Úspešná integrácia procesného systému s portálom

Dátum: 
28.9.2015

F4S ukončila integráciu 2 z rady viacerých svojich systémov implementovaných v spoločnosti AEGON. Procesným spracovaním cez P4P-DMS sú teraz dokumenty automaticky sprístupnené aj v portáli WebAgent. Interní aj externí agenti takto získavajú kompletnú dokumentáciu k poistným zmluvám efektívnejšie, a to pri splnení vysokých bezpečnostných požiadaviek. Nadväzujúc na integrované riadenie dokumentov očakávame pokračovanie spájania ďalších systémov, resp. funkčných oblastí.

Subscribe to RSS - riadenie dokumentov