Solvency II

Podpora "Solvency II" v systéme IFA pre Aegon

Dátum: 
27.3.2018

Systém pre správu interných fondov (IFA) sme doplnili o nové funkcie v súlade s európskou smernicou "Solvency II", alebo v slovenskom znení tiež "Solventnosť II". Poisťovňa Aegon týmto prispôsobuje svoj informačný systém legislatíve, ktorá si kladie za cieľ zjednotenie poistného trhu v Európskej únii a zlepšovanie ochrany klientov. Regulácia je postavená na troch pilieroch: 1) Kvantitatívne požiadavky: napr.

Subscribe to RSS - Solvency II