obchodník s cennými papiermi

▞ Systém obchodníka s cennými papiermi

Processing Investment and Custody (PIC)

Komplexné riešenie pre investičnú firmu (obchodníka s cennými papiermi alebo banku). Zabezpečuje všetky činnosti spojené s vykonávaním vlastných aj klientských obchodov, a to od prijatia pokynu, cez jeho spracovanie a realizáciu, až po zaúčtovanie transakcie v informačnom systéme a vyrovnanie obchodu.
 

Subscribe to RSS - obchodník s cennými papiermi