Rozvoj funkcionality

Slovak

METIS - systém pre plánovanie a manažment projektov

Dátum: 
28.01.2013

F4S zverejnila alfa verziu nového systému pre plánovanie a manažment projektov. Systém vychádza z open source produktu Task Juggler, v ktorom prebieha samotné plánovanie zdrojov a projektov. Našim príspevkom je webové používateľské rozhranie. V blízkej budúcnosti plánujeme rozšírenie o úplné projektové riadenie vrátane procesov a úloh. Demo alfaverzie je sprístupnené na http://demo.f4s.eu/metis.   

Factory 4 Solutions zverejnila formát účtenky Way4Pay

Dátum: 
11.10.2012

F4S zverejnila formát účtenky pre systém mobilných platieb Way4Pay. Použitie účteniek na platobných dokumentoch na strane vystaviteľov je voľné; spracovanie účteniek platobnými zariadeniami a systémami je však viazané na licenciu Factory 4 Solutions, a.s.. Systémy a platobné zariadenia umožňujú prenos účtenky prostredníctvom NFC, QR kódu alebo Pick-up kódu. Ďaľšie informácie nájdete na produktovej stránke www.way4pay.eu.

Popis formát a podmienok použitia sú súčasťou špecifikácie účtenky.

EZU aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dátum: 
16.05.2012

Do prevádzky bol uvedený systém Sociálnej poisťovne pre Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ZZD). Predstavuje ďalšie rozšírenie Systému elektronických služieb a Elektronického zberu údajov (EZU), ktoré realizovala Factory 4 Solutions a.s. ako subdodávateľ EMM, spol. s r.o. Cieľom systému je elektronizácia komunikácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so Sociálnou poisťovňou.

Pages

Subscribe to RSS - Rozvoj funkcionality