Projektová novinka

Slovak

Akceptácia DMS v rutinnej prevádzke

Kategória: 
Dátum: 
11.05.2015

Po úspešnej migrácii historických dokumentov akceptovala AEGON Životná poisťovňa, a.s. v rutinnej prevádzke systém pre centralizovanú správu dokumentov (DMS). Nový DMS komunikuje so 4 produkčnými systémami poisťovne prostredníctvom integračného servisného rozhrania. DMS pre Aegon vyvinula F4S na platforme Portal 4 Processes, ktorej súčasťou je procesný a integračný engine podporujúci procesné riadenie, workflow, a pohodlnú integráciu pôvodných systémov spoločnosti.

Zahájenie rutinnej prevádzky P4P v poisťovacej spoločnosti

Kategória: 
Dátum: 
07.01.2015

Procesný systém Portal 4 Processes (P4P) bol začiatkom januára 2015 nasadený do rutiny v spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. Počiatočná prevádzka zabezpečuje komplexnú správu dokumentov slúžiacich pre komunikáciu s klientmi. Od návrhu zmluvy až po jej finálne potvrdenie, vrátane rozličných príloh a dodatkov, ako aj bežnej listovej či e-mailovej korešpondencie. Implementácia P4P bude v Aegone pokračovať rozšírením o procesné moduly celých obchodných prípadov.

Špecifikácia PIC pre ďalšieho obchodníka s cennými papiermi

Kategória: 
Dátum: 
06.01.2015

F4S ukončila analýzu Processing Investment and Custody (PIC) pre ďalšiu inštitúciu poskytujúcu investičné služby a vedľajšie služby v oblasti cenných papierov a ostatných finančných nástrojov. V rámci úvodnej fázy bol popísaný špecifický prevádzkový model, vytvorená dátová schéma a zostavený základný návrh funkcionality podporného systému PIC2.0. Schválená špecifikácia bude slúžiť ako podklad nadväzujúcej vývojovej fázy projektu pre tohto obchodníka s cennými papiermi.

Štart procesného riadenia v Aegone s podporou P4P

Kategória: 
Dátum: 
27.10.2014

F4S nasadila do testovania procesný systém Portal4Processes (P4P) pre klienta AEGON Životná poisťovňa, a.s. Hlavným zámerom projektu je zefektívnenie a sprehľadnenie podnikových procesov naprieč poisťovňou. Začínajúc od jednotnej správy dokumentov, s postupným rozšírením na automatizáciu celých obchodných prípadov, t.j. poistných zmlúv. Vytvorili sme tak nové riešenie P4P na podporu procesného riadenia v poisťovacej spoločnosti, rýchlo a jednoducho prispôsobiteľné podľa špecifických potrieb a požiadaviek.

WebKlient s narastajúcim počtom používateľov

Kategória: 
Dátum: 
18.11.2013

Portál WebKlient, určený pre klientov významnej poisťovacej spoločnoti, bol spustený do ostrej prevádzky začiatkom októbra 2013. Poskytuje klientom jednoduchý a rýchly prístup k aktuálnym informáciám o vlastnom poistení cez internet. V súčasnosti prebieha prideľovanie nových prístupov ďalším a ďalším používateľom. WebKlient je jednou z viacerých implementácií firemných portálov v portfóliu Factory 4 Solutions.

Solution 4 Printing v rutinnej prevádzke

Kategória: 
Dátum: 
16.07.2013

Systém pre administráciu masovej firemnej tlače Solution 4 Printing bol nasadený do rutinnej prevádzky vo významnej poisťovacej spoločnosti. Podporuje správu tlače predpripravených aj ad-hoc dokumentov a administráciu tlačových šablón. Solution 4 Printing je ideálnym riešením pre firmy a inštitúcie zasielajúce personalizované dokumenty v papierovej alebo elektronickej forme veľkému množstvu klientov. 

Solution 4 Printing v testovacej prevádzke

Kategória: 
Dátum: 
08.04.2013

F4S vyvinula systém na automatizovanú administráciu a generovanie firemnej tlače - Solution 4 Printing. Zabezpečuje efektívnu správu ad-hoc aj plánovaných dokumentov, konfigurovateľných šablón, a tlačových úloh. Je vhodný pre organizácie zasielajúce personalizované dokumenty (výpisy, faktúry, upozornenia, a ľubovoľné iné) veľkému počtu klientov v papierovej alebo elektronickej forme. V týchto dňoch je systém nasadzovaný vo významnej poisťovacej spoločnosti.

Daňové priznania cez EZU

Kategória: 
Dátum: 
16.05.2012

Počnúc 18. januárom 2012 je možné podávať daňové priznania na Finančnú správu SR aj prostredníctvom aplikácie Elektronický zber údajov, vytvorenej expertmi F4S. Aplikácia je prístupná pre daňovníkov, ktorí s Finančnou správou podpíšu dohodu o elektronickom doručovaní a zabezpečia si vystavenie bezplatného elektronického identifikátora, ktorý slúži ako autentifikačný predmet. Prihlásenie do EZU nevyžaduje nákladné použitie zaručeného elektronického podpisu.

Web pre Finančnú správu

Kategória: 
Dátum: 
15.05.2012

F4S vytvorila web pre finančnú správu na základe oslovenia pri prieskume trhu a vyhodnotenia našej ponuky ako najlacnejšej. Pri vývoji boli použité len komponenty otvoreného softvéru. Vytvorená webová stránka je podporovaná používateľsky jednoduchým systémom manažmentu obsahu (CMS), ktorý umožňuje bežnú administráciu obsahu, jeho zmeny alebo pridávanie nového obsahu. Finančná správa sa tak stala nezávislou na externých dodávkach a dokáže svoj web spravovať vlastnými silami.  Stránka je prístupná na http://www.financnasprava.sk/

WebAgent v rutine

Kategória: 
Dátum: 
11.05.2012

F4S ukončila vývoj portálu WebAgent pre distribučné siete, vlastných aj externých agentov spoločnosti Aegon Životná poisťovňa a.s.. Portál poskytuje používateľom prístup k informáciám o poistných produktoch a zmluvnej agende tých klientov, o ktorých sa starajú, ako aj k ďalším informáciám od poisťovne. WebAgent je jednou z viacerých implementácií firemných portálov v portfóliu Factory 4 Solutions.

Pages

Subscribe to RSS - Projektová novinka