Tlačová správa

Slovak

F4S s certifikátom kvality podľa STN-EN-ISO 9001:2016

Kategória: 
Dátum: 
18.4.2017

F4S podstúpila recertifikáciu systému riadenia kvality pod vedením TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. Naša spoločnosť spĺňa požiadavky novej verzie normy. Certifikát kvality podľa STN-EN-ISO 9001:2016 bol udelený pre "návrh, vývoj a implementáciu informačných systémov, vrátane poskytovania prevádzkovej podpory, servisu a súvisiacich služieb" s platnosťou do roku 2020. Manažment F4S sa zaväzuje plniť požiadavky a zabezpečiť potrebné zdroje v zhode s politikou "KVALITNÉ PROCESY ⇒ KVALITNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY ⇒ SPOKOJNÍ KLIENTI".

WebStock s novou webovou stránkou

Kategória: 
Dátum: 
1.3.2017

F4S spustila novú webovú stránku http://webstock.f4s.eu venovanú systému pre riadenie skladov a maloobchodných predajní, systému WebStock. Prostredníctvom novej stránky je možné požiadať o registráciu do testovacej verzie systému, v ktorom si ako záujemcovia môžete sami vyskúšať funkcie, ktoré WebStock ponúka.

Certifikát kvality podľa STN-EN-ISO 9001:2009 znovu potvrdený

Kategória: 
Dátum: 
28.06.2016

F4S uspela v 2. dozornom audite systému riadenia kvality. Výkonnosť podnikových procesov ✔; Spätná väzba od klientov ✔; Hodnotenie obchodných partnerov ✔; Ciele a plán kvality ✔. Manažment konštatuje, že systém je funkčný a účinný a pokrýva aj zlúčenie s dcérskou spoločnosťou "F4S Software". V súvislosti s vydaním novej verzie normy ISO9001:2015 máme na rok 2016 zadefinovaný ako jeden z cieľov "Preverenie zhody súčasného systému riadenia kvality F4S s požiadavkami novej verzie normy".

EZU v Sociálnej poisťovni znovu viac ako 6 miliónov dokumentov

Kategória: 
Dátum: 
7.12.2015

Elektronický zber údajov (EZU) urobil v Sociálnej posťovni ďalší rok po sebe rekord v počte spracovaných dokumentov. Od januára do decembra 2015 bolo cez EZU prijatých 6 312 260 registračných listov zamestnancov a zamestnávteľov, výkazov poistného, či iných typov dokladov. Firemné portály z dielne F4S však zvládnu aj oveľa väčšie objemy dát a dokumentov, s premenlivým rozložením záťaže, čím zlepšujú komunikáciu medzi organizáciou, jej zamestnancami, klientmi a obchodnými partnermi.

F4S potvrdila certifikát kvality podľa STN-EN-ISO 9001:2009

Kategória: 
Dátum: 
17.04.2015

F4S podstúpila 1. dozorný audit systému riadenia kvality s pozitívnym výsledkom: "Spoločnosť disponuje funkčným systémom riadenia kvality dodržiavaným všetkými zamestnancami. Sú vytvorené predpoklady pre ďalšie zlepšovanie kvality, najmä vzhľadom na podporu vedenia spoločnosti, serióznosť voči klientom a vysokú profesionalitu pracovníkov. Systém je založený na procesnom riadení, dokumentovaných postupoch, stanovení a vyhodnocovaní cieľov kvality pre všetky úrovne spoločnosti."

Začiatok spolupráce medzi F4S a automobilkou Volkswagen

Kategória: 
Dátum: 
08.01.2015

S účinnosťou od 1. januára 2015 sme uzatvorili Rámcovú zmluvu na podporu riadenia IT projektov so spoločnosťou Volkswagen Slovakia a.s. Je pre nás nesmiernou cťou spolupracovať so spoločnosťou, ktorá je tvorcom najväčšieho HDP na Slovensku. Tento krok znamená zhodnotenie našich dlhodobých skúseností, motivujúc nás v ďalšom budovaní know-how z IT projektov pre nemeckých partnerov doma aj v rámci celej EÚ.

Vyše 6 miliónov dokumentov cez EZU v Sociálnej poisťovni

Kategória: 
Dátum: 
02.01.2015

Elektronický zber údajov (EZU) zaznamenal v Sociálnej posťovni (SP) ďalší rekord v počte dokumentov. Od januára do decembra 2014 bolo cez EZU prijatých 6 002 932 dokumentov, čo predstavuje najväčší ročný objem od spustenia systému elektronických služieb SP. Firemné portály z dielne F4S však dokážu spracovať aj oveľa väčšie objemy dát a dokumentov, s premenlivým rozložením záťaže, čím zlepšujú komunikáciu medzi organizáciou, jej zamestnancami, klientmi a obchodnými partnermi.

"F4S Cup" 2014 - Časy sa zlepšujú každým prejdeným kolom

Kategória: 
Dátum: 
01.12.2014

Vo štvrtok 27. novembra 2014 sme usporiadali "F4S Cup" - 1. ročník motokárových pretekov. Súperi na okruhu, priatelia v biznise aj pri víne. Pracovníci Factory 4 Solutions si zmerali sily spolu so zástupcami klientov a partnerov. Popretekársky raut s odovzdaním zaslúžených cien dotvorili príjemnú atmosféru športového večera. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky!

V očakávaní 1. elektronickej lokálnej meny

Kategória: 
Dátum: 
10.11.2014

Lokálna mena, ktorou miestnu ekonomiku a vzájomnú svojpomoc podporuje nevládna a nezisková organizácia Živica, dostane od budúceho roka elektronickú podobu e-Živec, postavenú na platobných systémoch Way4Pay a Cash4City. Popri súčasných budú zapojení aj ďalší obchodníci, ktorí svoje výrobky a služby poskytujú na diaľku, alebo majú charakter elektronického tovaru. Sme hrdí, že môžeme pomôcť úsiliu Živice a prispieť tak k rastu lokálnej ekonomiky nášho mesta. VIAC

Pokračovanie podpory EZU pre Sociálnu poisťovňu

Kategória: 
Dátum: 
03.11.2014

F4S uspela vo verejnom obstarávaní na dodávateľa služieb údržby, technickej podpory a rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne. Systém EZU je súčasťou prostredia zabezpečujúceho elektronickú komunikáciu medzi Sociálnou poisťovňou a jej klientmi, ktorými sú poistenci, zamestnávatelia, ako aj ďalšie spolupracujúce inštitúcie. Na poskytovaní služieb budeme spolupracovať s našim dlhodobým partnerom, spoločnosťou EMM s.r.o.

Pages

Subscribe to RSS - Tlačová správa