Tlačová správa

Slovak

EZU s rekordným počtom podaní v Sociálnej poisťovni

Kategória: 
Dátum: 
03.07.2014

Elektronický zber údajov (EZU) zaznamenal v júni 2014 rekord v počte prijatých podaní. Za jediný mesiac EZU v Sociálnej poisťovni prijalo 509 000 dokumentov, čo predstavuje najväčší mesačný objem, ktoré boli dosiahnuté od spustenia systému elektronických služieb do prevádzky. Firemné portály od F4S sú schopné spracovať aj oveľa väčšie objemy dát a dokumentov, s premenlivým rozložením záťaže, čím zlepšujú komunikáciu organizácie s jej klientmi alebo obchodnými partnermi.

F4S získala certifikát kvality podľa STN-EN-ISO 9001:2009

Kategória: 
Dátum: 
24.04.2014

F4S zaviedla a používa systém nanažérstva kvality v oblasti "Návrh a vývoj informačných systémov (IS), vrátane poskytovania prevádzkovej podpory, servisu a súvisiacich služieb". Naša spoločnosť spĺňa požiadavky normy STN-EN-ISO 9001:2009, čo preukázal audit TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. Kvalitou v našej spoločnosti chápeme také vytváranie a poskytovanie produktov, ktoré bude viesť k trvalej spokojnosti našich klientov a používateľov našich IS, k budovaniu dobrých vzťahov s klientmi aj dodávateľmi, a k udržaniu dlhoročného vzájomného partnerstva.

F4S zavádza manažérstvo kvality podľa STN-EN-ISO 9001:2009

Kategória: 
Dátum: 
15.12.2013

Factory 4 Solutions, a.s. sa prihlasuje k programu „Systém manažérstva kvality podľa normy STN-EN-ISO 9001:2009“, ktorý hodlá zaviesť do účinnosti od 1.1.2014. K tomu bola prijatá Politika kvality a Ciele kvality na rok 2014. Kvalitou chápeme v našej spoločnosti také realizovanie produktov – vývoj informačných systémov (IS), poskytovanie prevádzkovej podpory a ostatných súvisiacich služieb, ktoré bude viesť k trvalej spokojnosti našich klientov a používateľov našich IS, k vytvoreniu trvalého vzťahu s klientom, a k udržaniu dlhoročného obojstranného partnerstva.

Problematika EZU v médiach

Kategória: 
Dátum: 
19.11.2012

Téma EZU na Finančnom riaditeľstve SR a jeho pripravované vypnutie zaujala aj média. V priebehu posledných dní boli publikované viaceré články. Hospodárske noviny sa v článku Erika Kapsdorfera "Daniam cez web môže hroziť problém" zaoberajú legálnosťou presunu používateľov zo systému EZU do eDane.

"Zmeny v elektronickej komunikácii z EZU na eDane môžu byť nezákonné"

Tagy: 

Vyhlásenie k systému EZU na Finančnom riaditeľstve SR

Kategória: 
Dátum: 
19.11.2012

Vyhlásenie Factory 4 Solutions a.s. k systému EZU na Finančnom riaditeľstve SR. V uplynulých dňoch boli publikované články v denníku SME, venované problematike elektronického podávania daňových priznaní, v ktorých bola centrálna pozornosť zameraná na systém EZU. Factory 4 Solutions a.s. ako tvorcovia EZU vydávame nasledovné stanovisko. Systém EZU bol vytvorený ako funkčne a technologicky samostatná časť prepojená s ostatnými časťami systému KONS pracovníkmi Factory 4 Solutions a.s. na základe „Zmluvy o poskytovaní služieb“ medzi IBM Slovensko spol. s.r.o. a Ministerstvom financií Slovenskej republiky a pokynov Finančného riaditeľstva SR.

Tagy: 

Elektronické služby Sociálnej poisťovne získali Zlato na ITAPA 2012

Kategória: 
Dátum: 
26.10.2012

Informačný systém Elektronické služby Sociálnej poisťovne, ktorý spolurealizuje Factory 4 Solutions ako dodávateľ pre EMM získal zlato v Cene ITAPA 2012 v kategórii "Zlepšovanie procesov". Viď. tlačová správa. Elektronické služby Sociálnej poisťovne sú postavené na portálovom riešení, Elektronický zber údajov z dielne F4S, rovnako ako aj obdobné portály na Finančnom riaditeľstve SR a v DDS Stabilita.

Tagy: 

Pages

Subscribe to RSS - Tlačová správa