ALBIQ ®

Pokročilá platforma využívajúca modelom podporovaný vývoj (MDA/MDD) internetových aplikácií založených na viacvrstvovej architektúre. Aplikácie sú generované z jediného modelu, ktorý slúži pre všetky vrstvy, od databázy až po grafické používateľské rozhranie. 

Platforma je určená predovšetkým pre finančné riešenia. Bola použitá pre vývoj viacerých obchodných systémov, ako napríklad podporných aplikácií pre obchodovanie s cennými papiermi, správu fondov životného poistenia, správu mobilných platieb, a ďalšie.

ALBIQ®  (All Layers Building IQuick) je registrovanou známkou Factory 4 Solutions a.s.

Prečo využiť ALBIQ

Flexibilita podnikania a informačného systému firmy:

  • Modelom podporovaný vývoj. Pokročilý MDA/MDD nástroj pre rýchly vývoj a nasadzovanie viacrstvových web aplikácií.
  • Deklaratívnosť. Mnohé zmeny sa dajú implementovať pohodlným nastavovaním vlastností bez dodatočného vývoja.
  • Technologická nezávilosť.

Zníženie nákladov a času na vývoj a implementáciu zmien:

  • Použitie existujúcich už pripravených komponentov, entít a algoritmov ich spracovania.
  • Logika vystavená častým zmenám môže byť definovaná pravidlami, prispôsobiteľnými bez obmedzenia prevádzky.
  • Nastavania aplikácie, východiskové pre bežných používateľov, vykonáva admin alebo poverní "power" používatelia.

 

Tagy: